Arbeidsongevallenonderzoek : Praktische benadering.

Type:
boek
Titel:
Arbeidsongevallenonderzoek : Praktische benadering.
Auteur:
Bruyninckx, Marijke
Jaar:
2012
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Wolters Kluwer, 2012
Paginering:
VIII, 123 p. : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789046543474
Onderwerp:
Arbeidsongevallen
Samenvatting:
Dit boekje behandelt de verschillende aspecten van het arbeidsongevallenonderzoek. Eerst worden de verschillende uitgangspunten voor de aanpak van arbeidsongevallen aangestipt: de schadeloosstelling van de slachtoffers, de preventie, de herinschakeling van het slachtoffer en de bestraffing van het ongeval. Daarna wordt de definitie van het arbeidsongeval in de verschillende reglementeringen besproken. Verder worden alle betrokken partijen in kaart gebracht die een rol spelen bij een arbeidsongeval: het slachtoffer, de werkgever, de preventieadivseur en het Fonds voor Arbeidsongevallen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen die nageleefd moeten worden bij de aangifte van een arbeidsongeval. Ten slotte wordt de procedure toegelicht die gevolgd moet worden bij een <<gewoon > > arbeidsongeval en een ernstig arbeidsongeval, hierbij wordt telkens de aanpak in de praktijk uit de doeken gedaan.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001933516