Bijzonder gedrag en begeleiden.

Type:
boek
Titel:
Bijzonder gedrag en begeleiden.
Auteur:
van Delft, Fee
Jaar:
2011
URL:
http://www.boomlemma.nl/system/uploads/25914/original/9789059317437_voorbeeldhoofdstuk.pdf?1321952827 (Howest) Download hier de fragmentweergave
http://www.boomlemma.nl/system/uploads/25916/original/9789059317437_inhoudsopgave.pdf?1321952827 (Howest) Raadpleeg hier de inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Den Haag : Boom Lemma, 2011
Paginering:
240 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.3 DELF 11 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789059317437
Onderwerp:
Agogiek Methodiek
Gedragsstoornissen
Samenvatting:
Bijzonder gedrag en begeleiden gaat over probleemgedrag. In het sociaal pedagogisch werk worden begeleiders veelvuldig geconfronteerd met allerlei vormen van probleemgedrag. Soms heeft dit bijzondere gedrag van de clint te maken met zijn beperking of handicap, soms met een ontwikkelingsachterstand en soms met een problematische of traumatische achtergrond. Maar wat de achtergrond van het gedrag ook is, de begeleider 'moet' er iets mee en wordt geacht te handelen. Hij moet een inschatting maken van wat de clint nodig heeft: de hulpvraag. Vervolgens schat hij in wat de mogelijkheden van reageren zijn en kiest hij voor een of meer interventies. Daarnaast probeert hij de omgeving te benvloeden door het leefklimaat voor clinten veilig, sfeervol en uitnodigend te maken. Je kunt vanuit verschillende modellen kijken naar bijzonder gedrag: het medisch model, gedragsmodel, psychodynamisch model, humanistisch model en het sociale model. (Probleem)gedrag krijgt vanuit verschillende invalshoeken, Steeds een andere betekenis. Ontwikkeling, ontwikkelings-achterstand en ontwikkelingsproblematiek worden vervolgens uitgebreid behandeld. Ook de verschillende doelgroepen komen aan bod: clinten met een beperking, clinten met psychopathologische problematiek, clinten die met justitie te maken hebben en psychogeriatrische patinten. Tot slot komt het agogisch handelen in de praktijk aan de orde, waarbij aandacht wordt besteed aan aspecten als leefklimaat, agogisch handelen, houdingsaspecten, overdracht en tegenoverdracht. In ieder hoofdstuk worden voorvallen uit diverse werksituaties, vragen en opdrachten verwerkt. De hoofdstukken worden kort ingeleid en aan het eind van ieder hoofdstuk wordt de stof ook weer samengevat. Bovendien is een uitgebreid register opgenomen. De auteur beschrijft op uiterst gestructureerde wijze begeleidingsmogelijkheden voor mensen met bijzonder gedrag, dat wil zeggen probleemgedrag, in het welzijnswerk. Bijzonder gedrag in al zijn facetten wordt gedefinieerd, En er wordt op een verhelderende manier naar visies en modellen van het ontstaan van probleemgedrag en ontwikkelingsproblemen gekeken. Vervolgens maakt de gebruiker kennis met de specifieke situatie van onder meer gehandicapten en mensen met een psychopathologische problematiek. Bekende stof uit de psychologie vormt de basis voor een verfrissende kijk op begeleiden van specifieke doelgroepen met probleemgedrag. Hierbij spelen met name leefklimaat, agogisch handelen en persoon van de werker een centrale rol. Het boek bevat diverse praktijksituaties, verwerkingsopdrachten en korte inleidingen per hoofdstuk. Door indeling en register goed toegankelijk en inzetbaar, met name als les- en werkboek in de afdelingen welzijn in mbo en hbo. In de tweede druk (2004) is de tekst op een aantal plaatsen geactualiseerd en aangevuld met nieuwe voorbeelden; verder is het hoofdstuk over psychogeriatrie uitgebreid met een passage over dementerende ouderen. Van die tweede druk is dit een ongewijzigde herdruk.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001933574