De laatste stelling van Fermat : de geschiedenis en de oplossing van het beroemdste probleem uit de wiskunde.

Type:
boek
Titel:
De laatste stelling van Fermat : de geschiedenis en de oplossing van het beroemdste probleem uit de wiskunde.
Auteur:
Lanser, Peter
Jaar:
2002
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Utrecht : Epsilon, cop. 2002
Paginering:
51 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.510.2 LANS 02 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789050410656
Onderwerp:
Stelling van Fermat
Wiskunde Geschiedenis
Samenvatting:
Dit deel van de Zebra-reeks gaat over de beroemdste stelling uit de wiskunde: de Laatste Stelling van Fermat. In 1637 schreef de Franse wiskundige Pierre de Fermat in de marge van een Grieks wiskundeboek: "De vergelijking xn + yn = zn, met x, y, z en n positieve gehele getallen, heeft geen oplossing als n*2. Ik heb hiervoor een waarlijk spectaculair bewijs, maar helaas is deze kantlijn te smal om het te bevatten". Honderden jaren hebben wiskundigen geprobeerd deze stelling te bewijzen. Alle pogingen bleven tevergeefs tot in 1993 Andrew Wiles de (wiskunde) wereld verbijsterde met de mededeling dat hij het probleem had opgelost. Hij had het bewijs gevonden! In dit boekje wordt de geschiedenis van deze stelling behandeld, beginnend bij Pythagoras en eindigend met de oplossing. Aan de hand van een beroemde stelling geeft men interessante informatie over de ontwikkeling van de wiskunde, met name die in de afgelopen twee eeuwen. Zeven hoofdstukken overbruggen een periode van zo'n 2500 jaar., De eerste vijf hoofdstukken worden afgesloten met opgaven, die achterin in een apart hoofdstuk zijn uitgewerkt. Portretten van belangrijke personen zijn apart omkaderd, zoals Pythagoras, Diophantos, Pierre de Fermat, Sophie Germain, Yutaka Taniama en Goro Shimura. Achterin twee appendices: een beknopt historisch overzicht en een uitleg over 'bewijzen door volledige inductie'. Dit populair wetenschappelijke werk ligt op een hoger dan gemiddeld niveau en is geschikt voor iedereen met een zeer behoorlijke basiskennis van de wiskunde op minimaal vwo-niveau. Dit afzonderlijk bruikbare lees/leerboekje is deel 7 uit een serie van tien over niet reguliere wiskundeonderwerpen, Inhoudsopgave : 1. Een beroemde stelling 2. Pythagoresche drietallen 3. De nalatenschap van Pierre de Fermat 4. Op zoek naar de heilige graal 5. Een andere benadering 6. De ontknoping 7. Epiloog 8. Appendix 1. Beknopt historisch overzicht 9. Appendix 2. Bewijzen 10. Uitwerkingen 11. Literatuur
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001933690