Basisschakelingen - dioden - thyristoren en triac's.

Type:
boek
Titel:
Basisschakelingen - dioden - thyristoren en triac's.
Auteur:
Verstraten, Jos
Jaar:
2004
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Landgraaf : Vego, 2004
Paginering:
26 p. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.LWB.621.38 VEGO 04 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9085290627
Samenvatting:
Wie de woorden 'thyristor' en 'triac' in de mond neemt, denkt automatisch aan dimmers. Inderdaad zijn dimmers en meer in het algemeen vermogensregelingen volgens het principe van de "fase aansnij besturing" de voornaamste toepassingsgebieden van thyristoren en triac's. Toch kan de elektronicus veel meer met deze interessante onderdelen. In deze brochure worden, voor de volledigheid, eerst de toepassingen van deze onderdelen in dimmerschakelingen bestudeerd en wordt nadien ingegaan op wat minder voor de hand liggende toepassingen van deze bestuurbare dioden. Vervolgens wordt de laagvermogen thyristor als bistabiel schakelelement ingezet in praktische voorbeeldschakelingen. De brochure sluit met een bespreking van een tiental kant-en-klare triac-modules van de Duitse fabrikant Kemo.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001934111