Rechtenverkenner.

Type:
database
Titel:
Rechtenverkenner.
URL:
http://www.rechtenverkenner.be Rechtenverkenner
Taal:
Onbepaald
Uitgever:
Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Cel Lokaal Sociaal Beleid, [s.d.]
Plaatsnummer:
Onderwerp:
Sociale welzijnszorg Vlaanderen
Samenvatting:
Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, gerangschikt volgens de sociale grondrechten. Het gaat meer bepaald om het recht op: Arbeid Sociale zekerheid Sociale bijstand Bescherming van de gezondheid Juridische bijstand Geneeskundige bijstand Behoorlijke huisvesting Gezond leefmilieu Culturele en maatschappelijke ontplooiing Kosteloos en vrij leerplichtonderwijs Vaak weten burgers - mede door het uitgebreide aanbod, de onoverzichtelijke en de snel wijzigende regelgeving - niet op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij recht hebben. Ook voor medewerkers van de Sociale Huizen en andere welzijnsvoorzieningen is het een onmogelijke taak om van alle wijzigingen op de hoogte te zijn en te blijven. Tot op heden bestond er geen instrument dat gedetailleerde informatie over de uiteenlopende sociale grondrechten en de hieraan verbonden sociale voordelen en tegemoetkomingen bundelde. Hulp- en dienstverleners waren aangewezen op diverse informatiebronnen om een rechtenonderzoek te doen. Deze website probeert de belangrijkste informatie te bundelen. Via verschillende toegangspoorten (doelgroep, thema of de totale lijst met voordelen en tegemoetkomingen) kan de gebruiker informatie opvragen. En als hij enkele basisvragen (leeftijd, postcode,?) invult, krijgt hij meteen een gepersonaliseerde lijst van voordelen en tegemoetkomingen. Per voordeel staat vermeld waar hij het kan aanvragen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001940992