Aan de slag.

Type:
database
Titel:
Aan de slag.
URL:
http://www.aandeslag.be/ (Howest) Klik hier voor de website
Taal:
Onbepaald
Uitgever:
S.l. : [s.n.]., n.d
Nota:
De webtoepassing is een initiatief van Federale en Gewestelijke overheden in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), het Vlaamse departement Werk en Sociale Economie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) , de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ( RVA), de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
Plaatsnummer:
Onderwerp:
Risicogroepen arbeidsmarkt
Tewerkstellingsmaatregelen
Werkgelegenheidspolitiek
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001940999