Met hoge heren kersen eten : beleidsbeïnvloeding in de praktijk

Type:
boek
Titel:
Met hoge heren kersen eten : beleidsbeïnvloeding in de praktijk
Auteur:
Viaene, Stefaan
Jaar:
2012
URL:
http://www.politeia.be/PDF/OSW/inhoud.pdf (Howest) Inhoudsopgave
http://www.politeia.be/images_mercator/hogeherenkerseneten_DEF.jpg (Howest)
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : Samenlevingsopbouw Vlaanderen, 2012
Paginering:
108 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.331.12.VIAE.12......................................................... (Sint-Jorisstraat Brugge)
SQR.331.12 VIAE 12 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9782509011800
Onderwerp:
Opbouwwerk Vlaanderen
Samenvatting:
'Met hoge heren is het kwaad kersen eten', zegt een bijna vergeten spreekwoord. Het is moeilijk om iets van politici en andere beleidsmakers gedaan te krijgen. Bij nogal wat praktijkwerkers leeft dat idee zeer sterk. Ze hebben schroom om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Vaak ook omdat ze niet weten hoe ze er aan moeten beginnen. Maar het is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Betaalbare woningen in je gemeente, een job voor wie op de gewone arbeidsmarkt geen kans maakt, een ontmoetingsplaats voor bewoners in een multiculturele buurt hoe overtuig je beleidsmakers om zich hiervoor te engageren? Met dit handboek beleidsbeïnvloeding wil Samenlevingsopbouw Vlaanderen daar een antwoord op bieden. Deze publicatie moet voor werkers uit de sector Samenlevingsopbouw en daarbuiten een hulpmiddel zijn om vanuit de praktijk een concrete en reële bijdrage aan het beleid te leveren. Het handboek bekijkt beleidsbeïnvloeding als een proces in vijf fasen: de analyse, de doelbepaling, de strategiebepaling, de machtsverwerving en de beïnvloeding. Elke fase heeft haar eigen doelstelling, waarna de volgende fase voortbouwt op het resultaat van de vorige. Dit handboek gaat op elke fase uitgebreid in en biedt praktijkwerkers een houvast om aan de slag te gaan.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001944756