Intercultural communication : a three-step method for dealing with differences.

Type:
boek
Titel:
Intercultural communication : a three-step method for dealing with differences.
Auteur:
Pinto, David
Jaar:
2000
Taal:
Engels
Uitgever:
Leuven : Garant, 2000
Paginering:
217.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.305.8 PINT 00 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789053509784
Onderwerp:
Interculturele communicatie
Samenvatting:
De enorme diversiteit van de samenleving is een vaststaand feit. Bij contacten tussen mensen met verschillende culturele normen en waarden bestaat een verhoogde kans op misverstanden, miscommunicatie en mismanagement, wanneer men niet of onvoldoende op de hoogte is van elkaars normen, waarden, leefregels, gedragscodes. Bestaande communicatieen managementtheorieën die tot nu voldeden, blijken in de praktijk niet langer algemeen geldig te zijn. Ze zijn achterhaald. Zelfs de befaamde Maslowpiramide van menselijke behoeftes moet aan de huidige samenleving wordén aangepast. Verwachtingen en interpretaties kloppen niet meer met de bedoelingen. Vanzelfsprekendheden maken plaats voor verwarring. Daarom zijn nieuwe concepten nodig. De auteur ontwikkelt een nieuwe theorie over verschillen tussen mensen en culturen. Hij doet dat vanuit verschillen in structuren van omgangsregels en communicatiecodes die gelden tussen werelddelen, landen, bedrijven, afdelingen, maar ook tussen twee individuen, zelfs binnen het gezin. Daaruit ontstaat een methode die een nieuw perspectief biedt voor het omgaan met verschillen met behoud van ieders eigenheid. Theorie en methode worden geïllustreerd met vele praktische cases.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001944795