Als kleuters leren meten ... De ontwikkeling van meten en meetkunde bij jonge kinderen.

Type:
boek
Titel:
Als kleuters leren meten ... De ontwikkeling van meten en meetkunde bij jonge kinderen.
Auteur:
Bakker, Marijke; SLO; Bouwman, Aafke; Kaskens, Jarise; Noteboom, Anneke
Jaar:
2011
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amersfoort : CPS, 2011
Paginering:
106 p. : ill. (losbladig) 9 kopieerbladen
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.471.42 BAKK 11 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789065086402
Onderwerp:
Voorbereidend rekenen
Wiskunde Kleuteronderwijs
Meetkunde
Didactic material
Schoolbooks
Samenvatting:
Als kleuters aan de slag gaan met meten en meetkunde, gebeurt er van alles in hun denken en handelen. Maar wat precies? Hoe kunt u als leerkracht inschatten of de ontwikkeling bij deze jonge kinderen naar wens verloopt? Deze map - bedoeld voor leerkrachten en remedial teachers in het basisonderwijs - geeft informatie over de wijze waarop kleuters zich ontwikkelen op de domeinen meten en meetkunde. Daarnaast leert u hoe u peilinggesprekken kunt houden met deze kinderen. Bij jonge kinderen wordt de basis voor meten en meetkunde gevormd door het opdoen van concrete en betekenisvolle ervaringen. Daarom is gekozen voor een map met speelse peilingactiviteiten in plaats van voor een toets. Met deze activiteiten kunt u de ontwikkeling op de domeinen meten en meetkunde van kleuters peilen én stimuleren. Juist het gesprek over de spelletjes levert waardevolle informatie op: hoe denkt en redeneert de leerling? Hoe ver gaat zijn ruimtelijk inzicht?, Als kleuters aan de slag gaan met meten en meetkunde, gebeurt er van alles in hun denken en handelen. Maar wat precies? Hoe kunt u als leerkracht inschatten of de ontwikkeling bij deze jonge kinderen naar wens verloopt? Deze map - bedoeld voor leerkrachten en remedial teachers in het basisonderwijs - geeft informatie over de wijze waarop kleuters zich ontwikkelen op de domeinen meten en meetkunde. Daarnaast leert u hoe u peilinggesprekken kunt houden met deze kinderen. Volgende peilingactiviteiten voor kleuters worden voorgesteld : Boetseren : meet- en meetkundige begrippen - Passen en meten : meetbegrippen met voorwerpen - Eendenspel : oriënteren met kleurenroutes - Welke vorm ontbreekt? : opereren met vormen - Red de prinses : opereren met figuren - Wie gooit het verst? : construeren met papier en meten via vergelijken, De map bevat: zes peilingspelletjes, observatieformulieren, suggesties voor vragen en interventies, suggesties voor het bieden van extra hulp.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001964884