Aanvullende pensioenen en beleggingsverzekeringen : actualia 2012-2013

Type:
boek
Titel:
Aanvullende pensioenen en beleggingsverzekeringen : actualia 2012-2013
Auteur:
Van Eesbeeck, Paul; Vereycken, Luc
Jaar:
2013
URL:
http://shop.kluwer.be/shop/nl_BE/navigation/552/Aanvullende-pensioenen-en-beleggingsverzekeringen-Actualia-2012-2013/ProductAttachments?p=BPLNBCAHBI13001&Type=Other&ValidTOCFound=true (Howest) Inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2013
Paginering:
72 p.
Nota:
Redactie van dit dossier werd afgesloten op 1 maart 2013
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.379.3 EESB 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046548851
Onderwerp:
Levensverzekeringen
Samenvatting:
Dit cahier neemt zich voor om wat te grasduinen in alle nieuwigheden op het vlak van de levensverzekering die in werking zijn getreden in 2012 en 2013 of binnenkort nog in werking moeten treden. De verschillende programmawetten die het regeerakkoord van december 2011 in wetteksten hebben omgezet: ■uitdoofscenario voor onderhandse pensioenovereenkomsten; ■invoering van de zogeheten ‘Wyninckxbijdrage’ van 1,5 % op pensioenpremies boven 30.000 euro; ■verhoging van de belastingvoet op de uitkering van aanvullende pensioenen op 60 en 61 jaar; ■verlaging van de belastingvermindering op persoonlijke bijdragen in de tweede pensioenpijler en op stortingen in de derde pensioenpijler (‘klassiek’ langetermijnsparen en pensioensparen), enz. Op het fiscale front werden we getrakteerd op belangrijke nieuwigheden vooral in de sfeer van de beleggingsverzekeringen: eyecatchers zijn het optrekken van de premietaks van 1,1 % tot 2 % en van de roerende voorheffing naar 25 %, alsook de verplichting om naast buitenlandse bankrekeningen voortaan ook bij een buitenlandse verzekeraar gesloten levensverzekeringen te vermelden op de belastingaangifte. Denk hierbij aan de wijzigingen die werden aangebracht aan de Wet op de landverzekeringsovereenkomst op het vlak van de begunstigingsclausule ‘de wettelijke erfgenamen’ en aan de bescherming van de reservataire erfgenamen. Denk ook aan de nieuwe notificatieprocedure die bij de vereffening van sommige levensverzekeringen bij overlijden in acht moet worden genomen en die er moet voor zorgen dat alle fiscale en sociale schulden van de overledene en de begunstigden aangezuiverd worden alvorens over te kunnen gaan tot de uitkering van het overlijdenskapitaal.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001982148