De meerwaarde van muziek- en danstherapie bij iedere fase van dementie

Full text!
Type:
eindwerk
Titel:
De meerwaarde van muziek- en danstherapie bij iedere fase van dementie
Auteur:
Van Den Heede, Jolien; Hogeschool West-Vlaanderen. Departement professionele Bachelors Kortrijk
Jaar:
2013
URL:
http://hdl.handle.net/10046/953 (Howest) Full text
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Kortrijk : Howest, Departement professionele Bachelors Kortrijk, 2013
Paginering:
140 p.: ill.
Plaatsnummer:
GKG.ARCHIEF.EW.ERGO.2013/07 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
Onderwerp:
Dementie
Ergotherapie; reminiscentie
Muziektherapie
Samenvatting:
Eindwerk ergotherapie, In deze bachelorproef verdiept de ergotherapeute zich in de dementieproblematiek, maar bepaald in het handelingsgebied vrije tijd teneinde deze op een zinvolle manier in te vullen bij deze doelgroep. Concreet wil de therapeute het effect van stijldansen en muziek op elke dementiefase achterhalen door middel van remediëring. De ergotherapeutische aanpak kan een rol spelen in het teweeg brengen van een bepaald effect. De deelnemende cliënten aan het proefproject worden geselecteerd op basis van de interesses, de gestelde diagnose in het cliëntendossier, de observaties doorheen alle activiteiten en de behaalde score op de Mini Mental State of Examination (MMSE). Op basis van deze gegevens wordt bepaald in welke fase van dementie een cliënt zich bevindt. Het proefproject wordt opgedeeld in een aantal sessies per fase van dementie. Om het effect van een sessie te achterhalen, maakt de ergotherapeute gebruik van een observatielijst waarin ze de waargenomen gedragingen gedetailleerd beschrijft. De therapeute heeft vastgesteld dat het aangwezen is om cliënten in de fase van matige dementie individueel te begeleiden. Sessies in groepsverband waren minder succesvol. In geval van ernstige dementie heeft ze gebruikt gemaakt van de 'snoezeltechniek'. Aan de hand van deze observaties heeft de therapeute geconstateerd dat danssessies een positief effect hebben op cliënten die zich in de fase van beginnende dementie bevinden. De therapeute heeft vastgesteld dat het aanwezen is om cliënten in de fase van matige dementie individueel te begeleiden. Sessies in groepsverband waren minder succesvol. In geval van ernstige dementie heeft ze gebruik gemaakt van de 'snoezeltechniek'.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:001996421