De APA-richtlijnen : over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage

Type:
boek
Titel:
De APA-richtlijnen : over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage
Auteur:
Poelmans, Petra; Severijnen, Olav
Jaar:
2013
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Bussum : Coutinho, 2013
Plaatsnummer:
GKG.LB.450.8 POEL 13 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.BOEK.450.8 POEL 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.450.8 POEL 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046903452
Onderwerp:
Rapporteren
Refereren
Eindwerken
Samenvatting:
Het maken van een goed opgebouwd en vormgegeven onderzoeksverslag is een van de vaardigheden die studenten onder de knie moeten krijgen. Om te voorkomen dat iedereen op geheel eigen wijze verslag doet van zijn onderzoek, bestaan er eenduidige regels over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Dit boek gaat over de verslaglegging van een onderzoek en over de vormgeving van een onderzoeksverslag aan de hand van de APA-richtlijnen. Deze richtlijnen - opgesteld door de American Psychological Association - zijn inmiddels wijdverspreid overgenomen, maar tot nu toe ontbrak het aan een versie die toegesneden was op de Nederlandse onderwijscontext. Naast regels voor literatuurverwijzingen in de tekst en titelomschrijvingen in de literatuurlijst, komen onder andere ook de regels omtrent de structuur van een verslag en het gebruik van tabellen en grafieken aan de orde. Ook wordt ingegaan op het uitvoeren van goed onderzoek. Aan de hand van veel voorbeelden laten de auteurs zien hoe studenten de regels in de praktijk kunnen toepassen. De APA-richtlijnen is een handzaam naslagwerk over 'hoe het eigenlijk moet' met de verslaglegging van onderzoek voor studenten in het hoger onderwijs. Het helpt hen om een helder en eenduidig onderzoeksrapport te schrijven., Waarom worden in dit boek de APA-richtlijnen opgevoerd? APA staat voor American Psychological Association. De richtlijnen van deze organisatie zijn al door veel opleidingen in Nederland overgenomen. Van die richtlijnen in de Engelse taal is nu een toegankelijke versie voor Nederlandstalige studenten in het hoger onderwijs gemaakt. Wat maken deze richtlijnen anders dan al bestaande handleidingen in Nederland? Het antwoord is: niet zoveel. Slechts op enkele punten worden Angelsaksische richtlijnen gevolgd. Zo wordt het jaar van uitgave niet, zoals in Nederland veelal gebruikelijk, op het einde van de titelbeschrijving gezet, maar na de naam van de auteur en dan tussen haakjes. Hoe te verwijzen naar websites is ook in deze handige schrijfwijzer opgenomen.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002006857