Basisboek maatschappelijk werk : een normatieve professie

Type:
boek
Titel:
Basisboek maatschappelijk werk : een normatieve professie
Auteur:
Kok, Marcel Sem
Jaar:
2013
URL:
http://www.boomlemma.nl/system/uploads/32233/original/9789059319615_voorbeeldhoofdstuk.pdf?1369725753 (Howest) Bekijk hier de fragmentweergave
http://www.boomlemma.nl/system/uploads/32235/original/9789059319615_inhoudsopgave.pdf?1369725753 (Howest) Bekijk hier de inhoudsopgave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Den Haag : Boom Lemma, 2013
Paginering:
305 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.321.1 KOK 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789059319615
Onderwerp:
Maatschappelijk werk
Samenvatting:
In Basisboek maatschappelijk werk wordt aandacht besteed aan normatieve professionaliteit richting mensen in de marge, de hoofddoelgroep van het maatschappelijk werk. Bij de opzet van dit boek is er bewust voor gekozen om te beginnen bij de (potentiële) student. Welke afwegingen kunnen gemaakt worden om te kiezen voor een sociaalagogische studie en meer specifiek voor een studie maatschappelijk werk? Een ander belangrijk onderwerp in dit boek is de geschiedenis van het helpen: hoe hebben mensen voor elkaar gezorgd vóór er professionele hulpverlening kwam? De opdracht van het maatschappelijk werk hangt nauw samen met hoe onze samenleving eruitziet en wat deze van het maatschappelijk werk verwacht. Daarom komt ook de vraag 'wat is helpen?' uitgebreid aan bod. Om dit helpen in te richten, wordt een hoofdstuk gewijd aan het methodisch werken. Het boek sluit af met de Wet Maatschappelijk Ondernemen (WMO) en het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuw Stijl. Basisboek maatschappelijk werk bevat verder tal van praktijkcasussen en aan het einde van elk hoofdstuk staan vragen en opdrachten. Het boek is geschreven voor (aankomende) eerstejaarsstudenten binnen de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD). In Vlaanderen kan dit boek ingezet worden bij de afstudeerrichting Maatschappelijk werk van de opleiding Maatschappelijk assistent., Hoewel er veel methodiekboeken over maatschappelijk werk zijn geschreven, is dit nieuwe boek er een met elan, gericht op de mensen in de marge van de samenleving. Het is uit idealisme want anders kan er geen maatschappelijk werk bestaan. Het is een sociaal ambacht opkomend voor mensen die vooral in een sociale klem zitten. Zij worden geholpen om deel te nemen aan de samenleving, zich te redden binnen hun sociale verbanden. Een studieboek voor eerstejaars hbo-studenten, voorzien van veel reflectievragen en voorbeelden uit de praktijk. Eerst wordt de student naar zijn motivatie en reden van studiekeuze gevraagd. Welke kwaliteiten iemand moet hebben voor dit beroep. Dan de sociale geschiedenis en de opkomst van het maatschappelijk werk, dat in eerste instantie voortgekomen is uit woningnood en woonellende. De huidige opdracht hangt sterk af van wat de maatschappij verwacht. Er is sprake van een multiculturele samenleving, sociale verbanden zijn losser, mondialisering roept veel onzekerheid op, evenals automatisering en herverdeling van arbeid, de crisis, politieke en maatschappelijke verschuivingen. Verder de cliënten, de soorten instellingen, de problemen en het methodisch werken.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002008452