Algoritmen en datastructuren.

Type:
boek
Titel:
Algoritmen en datastructuren.
Auteur:
Fack, Veerle
Jaar:
2011
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2011
Paginering:
412 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789033483677
Samenvatting:
1 Inleiding - 2 Analyse van algoritmen - 3 Algoritmen en ADTs in de Java API 55 - 4 Grafen en bomen - 5 Recursie - 6 Algemene ontwerpstrategieën - 7 Gebruik van stapels en (prioriteits)wachtlijnen - 8 Brute kracht en recursie - 9 Gretige algoritmen - 10 Dynamisch programmeren - 11 Sorteeralgoritmen - 12 Implementatie van stapels en wachtlijnen - 13 Binaire hopen en heapsort - 14 Hashtabellen - 15 Geschakelde lijsten - 16 Binaire zoekbomen - Bibliografie - Lijst van algoritmen - Lijst van programma’s - Index
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002032979