Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen

Type:
boek
Titel:
Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen
Auteur:
Andriessen, Karl; Bonnewyn, Anke
Jaar:
2013
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Kluwer, 2013
Paginering:
140 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.418.7 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046550595
Onderwerp:
Suïcide Preventie
Zelfmoord Preventie
Samenvatting:
Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen biedt op een toegankelijke manier handvatten voor het begrijpen, het bespreekbaar maken van suïcidaliteit en het voorkomen van suïcidaal gedrag bij ouderen. Het cahier bundelt wetenschap en praktijk met een geheel van bijdragen geschreven door verschillende deskundigen en suïcidepreventiewerkers. Elk hoofdstuk werd geschreven vanuit de achtergrond en de eigen professionele context van de respectievelijke auteurs. "Er is een snel groeiend besef dat suïcide bij ouderen een enorme uitdaging vormt. De suïcidecijfers bij ouderen zijn, wereldwijd maar ook in Vlaanderen, opvallend hoog en roepen allerhande vragen op. Weten we hoe ouderen zich voelen? Wanneer wordt de dood een betere optie dan het leven? Horen ouderen er nog bij? Kunnen we iets doen? Dit boek zoekt naar antwoorden op deze en andere vragen. Suïcide bij ouderen wordt zowel op wetenschappelijk, klinisch als maatschappelijk vlak onder de loep genomen. Met een opvallende diepgang wordt het suïcidale proces bij ouderen geanalyseerd. Deze inzichten vormen dan een solide basis voor de brug die gemaakt wordt naar suïcidepreventie. Dit boek is uniek in meerdere opzichten. Het legt de nadruk op het specifieke karakter van suïcide op latere leeftijd. Daarnaast wijst het gemak waarmee de auteurs balanceren tussen praktijk en wetenschap op een unieke bundeling van expertise. Dit helder en toegankelijk geschreven cahier biedt hulpverleners en beleidsmakers van de ouderenzorg de kans om voeling te krijgen met de problematiek van suïcide en suïcidepreventie bij ouderen en om zich hier verder in te verdiepen." prof. dr. Mathieu Vandenbulcke diensthoofd ouderenpsychiatrie UPC KULeuven / UZ Leuven. (Bron: covertekst)
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002040607