Foutloos leren bij dementie : een praktische handleiding

Type:
boek
Titel:
Foutloos leren bij dementie : een praktische handleiding
Auteur:
de Werd, Maartje; Boelen, Daniƫlle; Kessels, Roy
Jaar:
2013
URL:
http://images.vanstockum.eu/1/7/1/8/17187492-Foutloos-leren-bij-dementie-Roy-Kessels-Dani-lle-Boelen-Maartje-de-Werd (Howest)
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Den Haag : Lemma, 2013
Paginering:
113 p. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.RC521 DEWE 2013 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9789059319394
Samenvatting:
Foutloos Leren is een instructiemethode die effectief gebleken is voor het optimaliseren van het lerend vermogen van personen met ernstige geheugenstoornissen. Op deze manier kunnen alledaagse vaardigheden (opnieuw) geleerd worden, wat kan bijdragen aan zelfstandigheid en vergroting van het gevoel van eigenwaarde van bijvoorbeeld personen met dementie. Daarnaast kan dit een verlichting in zorgtaken betekenen voor mantelzorgers, wat er mogelijk toe leidt dat er pas later of in mindere mate een beroep wordt gedaan op professionele zorg. Ook voor personen die in instellingen wonen kan foutloos leren bijdragen aan een vermindering van de zorgafhankelijkheid. De handleiding in dit boek beschrijft hoe het principe van Foutloos Leren praktisch toegepast kan worden en is bedoeld voor psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, activiteitenbegeleiders en verpleegkundigen werkend in de zorgpraktijk. Er worden handvatten geboden voor het geven van instructies bij het (her)leren van vaardigheden aan personen met een verminderd leervermogen en tevens adviezen voor een positieve bejegening. Het boek bevat uitgewerkte praktijkvoorbeelden en geeft een overzicht van wetenschappelijke literatuur met betrekking tot het lerend vermogen van mensen met dementie. Daarnaast geeft het een inventarisatie van de behoefte aan gestructureerde leermethodes in de huidige ouderenzorg onder professionals. In het boek komt tot slot ook de implementatie van de handleiding aan bod, met aandacht voor reacties en suggesties van professionals. We verwijzen voor aanvullende informatie ook naar de website www.foutloosleren.nl.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002054359