Een school met goede afspraken.

Type:
boek
Titel:
Een school met goede afspraken.
Auteur:
Billen, Georges
Jaar:
2006
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Apeldoorn : Garant, 2006
Paginering:
116 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.456.8 BILL 06 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789044119244
Onderwerp:
Sociale opvoeding Basisonderwijs
Samenvatting:
Wie werkzaam is in het onderwijs, zal al vlug ervaren hebben dat goede afspraken op school het leer- en leefklimaat duidelijk bevorderen. Georges Billen is ervan overtuigd dat alle rechtstreekse en onrechtstreekse betrokkenen bij het schoolgebeuren een belangrijke rol spelen in het goed functioneren van een school. Respect en groepsafspraken zijn de centrale waarden van zijn betoog. Hij geeft een groot aantal voorbeelden van goede afspraken en biedt concrete methodes aan om tot positieve groepsafspraken te komen. In de laatste twee hoofdstukken gaat hij in op een draaiboek bij grensoverschrijdend gedrag en pestactieplannen/-beleid. Hoewel het hier vaak gaat om vanzelfsprekendheden, is het toch goed om dit allemaal op een rijtje te zetten en zijn de lijstjes, stappenschema's en voorbeeldteksten heel nuttig. Het boek heeft een goede structuur en wordt besloten met een literatuurlijst en met een beperkte lijst van websites., In het onderwijs durft men de lat hoog te leggen. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van basisvaardigheden die het goede leven kunnen bevorderen. De school is een centrum waar leerlingen, leerkrachten, ouders, begeleiders en alle andere betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen, in alle openheid. Het gevoel van zinvolle aanwezigheid is hierbij essentieel. De hamvraag is: Hoe kun je een school met een positief leef- en leerklimaat realiseren? Met concrete voorbeelden komen eerst de school- en de groepsregels aan bod. Daarna volgen werkvormen die helpen om een positief groepsklimaat te creëren. Er is pro-actief ook een draaiboek voor grensoverschrijdend gedrag. Juist bij grensoverschrijdend gedrag verdienen ouders speciale aandacht. Ook een anti-pestactieplan kan niet ontbreken. Hoewel dit boek geschreven is voor de basisscholen, kan het heel verdienstelijk zijn voor de Basisvorming van het Voortgezet Onderwijs en voor de Middenscholen.Met concrete voorbeelden komen eerst de school- en de groepsregels aan bod. Daarna volgen werkvormen die helpen om een positief groepsklimaat te creëren. Er is pro-actief ook een draaiboek voor grensoverschrijdend gedrag. Juist bij grensoverschrijdend gedrag verdienen ouders peciale aandacht. Ook een anti-pestactieplan kan niet ontbreken. (Bron: covertekst)
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002065998