Interculturele gespreksvoering : theorie en praktijk van het TOPOI-model

Type:
boek
Titel:
Interculturele gespreksvoering : theorie en praktijk van het TOPOI-model
Auteur:
Hoffman, Edwin
Jaar:
2013
URL:
http://www.bsl.nl/shop/interculturele-gespreksvoering-9789036802949.html#tab_inkijkexemplaar (Howest) Bekijk hier de inhoudsopgave en de fragmentweergave
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2013
Paginering:
XIX, 329 p.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.305.8 HOFF 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
SQR.905.2 HOFF 13 (Luipaardstraat Kortrijk)
SQR.905.2 HOFF 13 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9789036802949
Onderwerp:
Interculturele communicatie
Samenvatting:
Vanuit het werkveld en opleidingen wordt het TOPOI-model nog steeds breed erkend als vernieuwend, verfrissend en steunend in de omgang met culturele verschillen. TOPOI staat voor Taal, Ordening, Personen, Organisatie en Inzet. Het zijn de vijf gebieden waar zich in de communicatie cultuur verschillen en misverstanden kunnen voordoen. Het TOPOI-model omvat een praktisch analyse- en interventiekader om deze cultuurverschillen en misverstanden in de gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Het vernieuwende van het TOPOI-model is dat het vertrekpunt de interpersoonlijke communicatie is en niet de cultuur. In elke communicatie kunnen zich culturele verschillen en misverstanden voordoen; deze zijn niet alleen voorbehouden aan de communicatie met migranten. Voor de alledaagse praktijk van de gespreksvoering is het daarom van belang en géén onderscheid te maken tussen 'gewone' communicatie en interculturele communicatie. De derde gewijzigde druk komt tegemoet aan vragen van deelnemers aan trainingen en lezingen. De vragen betreffen de omgang met botsende waarden en hiermee samenhangend, de wilsvrijheid van de persoon ten opzichte van zijn culturele bepaaldheid. Voor de verdergaande theoretische onderbouwing van het TOPOI-model is geput uit Duitstalige vakliteratuur. Vanuit het internationale werkveld is eveneens aangegeven dat het TOPOI-model bruikbaar is om misverstanden in de internationale communicatie te voorkomen en aan te pakken. Hoewel het accent in deze editie nog steeds sterk ligt op de multiculturele samenleving, zijn meer internationale praktijkvoorbeelden opgenomen, onder andere met betrekking tot het onderwijs aan internationale studenten. De praktijktheoretische inzichten, de talloze praktijkvoorbeelden en de toepassing van het TOPOI-model op verschillende praktijksituaties maken dit boek uitermate geschikt voor zowel het wetenschappelijk onderwijs als voor hogere beroepsopleidingen, en voor nascholing
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002067384