Activerende zorgcoaching : het Levanto-model

Type:
boek
Titel:
Activerende zorgcoaching : het Levanto-model
Auteur:
Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding; Bulteel, Piet
Jaar:
2013
URL:
http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/5/1/3/9/9200000008759315.jpg
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2013
Paginering:
123 p.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789033489549
Onderwerp:
Coaching Levanto-model
Coaching Arbeidsmarkt
Samenvatting:
Sinds de introductie van de actieve welvaartstaat eind de jaren negentig, voorziet de VDAB extra middelen om kansengroepen een begeleiding op maat aan te bieden. De zwakste groep binnen de kansengroepen zijn de cliënten met een mentale, medische, psychiatrische en/of psychologische problematiek, ook wel de MMPP-cliënten genoemd. Voor deze burgers voorziet de VDAB een begeleidingstraject waarbij medische zorg en sociale activering worden aangeboden om van de begeleiders een advies te verkrijgen over de al of niet toeleidbaarheid van de burger naar de arbeidsmarkt. Dat zorg- en activeringstraject wordt beschreven als het Levanto-model, een gedragspsychologische en sociaal agogische benadering. De methodiek die het model beschrijft bestaat uit een theoretisch kader, een handelingskader en tools. Dit boek legt vooral de klemtoon op het handelingskader en de tools. Het uitgewerkte handelingskader focust op het model van Activerende zorgcoaching dat door de hogeschool Inholland in Rotterdam is uitgewerkt, maar de fasen werden herschikt en aangevuld zodat zij ook binnen de Vlaamse context kunnen worden gebruikt. Wanneer coaches deze methodiek inzetten, creëren ze een gefaseerd proces van verandering waarbij leren (of competentieversterking) centraal staat. Dat proces van verandering wordt gefaciliteerd door het ontwikkelen van een coachende relatie. Zowel de therapeut als de sociaal activeerder vertrekken vanuit een oplossingsgerichte aanpak.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002072038