Aandacht te midden van overvloed

Type:
boek
Titel:
Aandacht te midden van overvloed
Auteur:
Olsthoord, Elzemieke
Jaar:
2003
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : SWOCC, 2003
Paginering:
112 p.
Plaatsnummer:
SQR.369.1 SWOCC 03 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9076802122
Onderwerp:
Media
Reclame
Samenvatting:
Het alsmaar toenemende aanbod van media en reclame was altijd al een bekend fenomeen, maar vooral de laatste jaren is het aanbod explosief gestegen. Zo is het gemiddelde advertentievolume, gemeten over alle mediumtypen, in de afgelopen tien jaar ruim verviervoudigd. In deze SWOCC publicatie wordt antwoord gegeven op de vraag welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de aandacht die consumenten aan reclame-uitingen schenken. Hiervoor zijn aan de hand van deskresearch verschillende recente tijdreeksen achterhaald, waarin reclamescores zijn weergegeven. Verder wordt, mede op basis van interviews met communicatiewetenschappers, onderzocht welke gevolgen de overvloed van informatie zou hebben voor reclamebeleid. Bij de beantwoording van de vraagstelling worden verschillende ontwikkelingen beschreven die zich in de afgelopen decennia in de Nederlandse samenleving hebben voorgedaan. Zo komt de (vrije)tijdsbesteding en de mediaconsumptie van Nederlanders aan bod en wordt een beknopt overzicht gegeven van de groei in het media- en reclame-aanbod in het afgelopen decennium.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002099477