Landschap in delen : overzicht van geofactoren

Type:
boek
Titel:
Landschap in delen : overzicht van geofactoren
Auteur:
Berendsen, Hendrik Johan Arnold
Jaar:
2013
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2013
Paginering:
340 p.: ill. + DVD.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.554 BERE 13 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789023241492
Onderwerp:
Geografie Landschapskunde Algemeen
Nederland Geologie
Nederland Natuurkundige aardrijkskunde
Samenvatting:
De verschillende landschapscomponenten (geofactoren) komen in dit boek elk afzonderlijk aan de orde. Wat betreft de geofactoren klimaat en substraat wordt de blik op de toekomst gericht, op tijdschalen vari rend van enkele decennia tot miljoenen jaren. Bij de overige geofactoren gaat de aandacht vooral uit naar bodem, water en de invloed van de mens. In een hoofdstuk over natuur en landschap komen de actuele landschapsecologische processen die samenhangen met verdroging, verzuring en vermesting aan de orde. Tenslotte worden de ontwikkelingen ten aanzien van het milieu in Nederland behandeld., Dit boek is het derde in de reeks 'Fysische geografie van Nederland', die in totaal vier boeken omvat. Het sluit vrijwel naadloos aan bij het eerste deel, De vorming van het land (Van Gorcum, 1997), van dezelfde auteur. Beide boeken hebben de verschillende landschapscomponenten of geofactoren tot onderwerp. In het eerste boek kwam de nadruk te liggen op gesteente en reliëf; in voorliggend werk komen de overige geofactoren uitvoerig aan bod: klimaat en atmosfeer, bodem, water, flora en fauna, en vooral de invloed van de mens. Bij de factor 'klimaat' blikt de auteur terecht ook even in de nabije en de verre toekomst. Twee bijzondere onderwerpen besluiten het boek: ten eerste de relaties binnen landschapssystemen en ten tweede de ontwikkelingen ten aanzien van het milieu. Ook bij het tot stand komen van dit boek ging er veel aandacht naar de didactische opbouw, aangezien het zich vooral richt tot studenten, hoewel alle andere geïnteresseerden in de fysische geografie er zich veel voordeel mee kunnen doen. De teksten in de linkermarge geven de hoofdlijnen aan en elk hoofdstuk besluit met een literatuurlijst en met opgaven. Talrijke kaartjes, schema's en grafieken vullen de tekst aan. Een uitstekend gestructureerd cursusboek over de verschillende componenten van het Nederlandse landschap. De benadering in dit boek biedt een valabel alternatief voor de 'klassieke' werkwijze waarin de relatie tussen de geofactoren bestudeerd wordt vanuit vier 'sferen': lithosfeer, atmosfeer, hydrosfeer en biosfeer.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002103238