Armoede in België : jaarboek ...

Type:
boek
Titel:
Armoede in België : jaarboek ...
Jaar:
2010
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Gent : Academia Press, n.d
Nota:
Tot 2013 uitgegeven door Acco, Leuven.
Plaatsnummer:
GKG.HC79.P6 JAAR 2016 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.BOEK.307.3 JAAR BELG (Sint-Jorisstraat Brugge)
SJS.BOEK.307.3 JAAR BELG (Sint-Jorisstraat Brugge)
Onderwerp:
Armoede België
Samenvatting:
WAAROM EEN FEDERAAL JAARBOEK ARMOEDE IN BELGIE? Een eerste reden is dat het Jaarboek de kennis over armoede en sociale uitsluiting samenbrengt. Ook is het een doeltreffend instrument om mensen en instellingen, die bekommerd zijn om armoede en sociale uitsluiting en die elkaar anders niet of zelden ontmoeten, samen te brengen. Dat is zeker het geval wanneer taalkundige en institutionele grenzen het aantal plekken beperken en de communicatie bemoeilijken. Bovendien houdt het de politieke en publieke belangstelling gaande. Het Jaarboek bezorgt de federale overheid dan ook een instrument waarmee ze de situatie en de maatregelen inzake armoede en sociale uitsluiting kan evalueren en analyseren. Dat geldt niet alleen voor de federale bevoegdheden, maar ook voor hun interactie met initiatieven op andere beleidsniveaus (Europees, regionaal). De Belgische context vormt daarbij een ideaal werkveld voor comparatief onderzoek en voor het uittesten van innoverende praktijken, wegens de gunstige mix van gelijkaardigheden en verschillen tussen de regio‟s. Tot slot, kadert het Jaarboek volledig in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting die centraal staat in het regeerakkoord van premier Di Rupo en daardoor ook in het federale beleid; zoals het voornemen van de regering om 380.000 mensen uit de armoede te halen tegen 2020. Hoe dit te bereiken staat in het Federaal Plan voor Armoedebestrijding (voorgelegd op 14 september 2012 aan de Ministerraad) waarin de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding de uitdagingen en prioriteiten, die het armoedebeleid moeten ondersteunen tijdens de lopende legislatuur, verduidelijkt. Ook het eerste Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan (goedgekeurd op 10 juni 2013 op de interministeriële conferentie Integratie in de Samenleving) kadert in het federaal plan tegen armoede, en in de Europese aanbeveling "Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel en ongelijkheid doorbreken"
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002149322