Doen Jules! Doedoos : beeldend spelen en creëren

Type:
miscellanea
Titel:
Doen Jules! Doedoos : beeldend spelen en creëren
Auteur:
Leten, Erna; Aerts, Carine; Eyckerman, Katrien; Van de Vijver, Karen; Berebrouckx, Annemie; Theys, Dirk; Jacobs, Herman
Jaar:
2007
URL:
http://www.doenjules.be (Howest) Website
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Antwerpen : Zwijsen-Infoboek, 2007
Nota:
Didactisch materiaal.
Plaatsnummer:
SJS.SPEL.KLEUTERONDERWIJS (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789055352623
Onderwerp:
Creativiteit Peuters
Muzische vorming Kleuteronderwijs
Beeldende vorming Kleuteronderwijs
Technologische opvoeding Kleuteronderwijs
Wereldoriëntatie Kleuteronderwijs
Bewegingsopvoeding Kleuteronderwijs
Knutselen Peuters
Samenvatting:
Met Doen Jules! nemen peuters zelf het initiatief om materialen te ontdekken en ermee te experimenteren. Jules geeft uitleg en helpt hen op weg. Want als Jules zijn 'doeschort' aantrekt, weten de peuters dat ze iets leuks gaan doen. Maar eerst... Schorten aan! Doen Jules! is een doedoos voor peuters van 2,5 en 3 jaar met suggesties voor creatieve activiteiten. Daarbij speelt de klaspop Jules een essentiële rol. Jules motiveert en stimuleert de creativiteit van de peuters. Maar de peuters bepalen zelf het resultaat. Ze gaan uit van hun eigen mogelijkheden en vaardigheden. Als begeleider verruim je deze beginsituatie door zoveel mogelijk materialen en suggesties aan te reiken, zoals beschreven op de doekaarten. Uit de doedoos zoekt de begeleider een doekaart op maat van de peuter(groep), Doen Jules! biedt twee soorten activiteiten: > doekaarten 'exploreren en experimenteren' > doekaarten 'procesgericht werken'. De doekaarten 'exploreren en experimenteren' laten de peuters kennismaken met verschillende technieken en materialen. De kinderen nemen zelf het initiatief en gaan in hun eigen tempo op ontdekking. Op de doekaarten staan tips om hen daarbij te begeleiden. Jules moedigt de peuters aan en versterkt zo hun bekwaamheidsgevoel. De doekaarten exploreren en experimenteren zullen vooral de onderzoekende peuter aanspreken. Peuters die al wat verder staan in hun motorische ontwikkeling en creatieve vaardigheden, vinden hun gading in de doekaarten procesgericht werken. Tijdens procesgerichte activiteiten gaan de kinderen planmatig te werk. Hier begeleidt Jules de peuters stap voor stap. Het proces is belangrijker dan het product. Boven de knutselhoek hangt het schortje van Jules. Wanneer Jules zijn schort aantrekt, weten de peuters dat er een creatieve activiteit volgt. Jules vertelt de kinderen wat ze gaan doen en welke materialen ze kunnen gebruiken. Hij verwoordt ook alle stappen. Dat is erg belangrijk. Door te horen wat er gebeurt, richten de peuters hun aandacht op de handelingen en nemen ze die beter in zich op. Zo ontwikkelen ze de vaardigheid om te plannen vooraleer te reageren, gericht te blijven op een activiteit en hun energie af te stemmen op de taak., Doos met : - korte handleiding (4 kaarten) - 2 overzichtskaarten algemene doelen - 2 overzichtskaarten van de doekaarten (de thema's uit Dag Jules! en de technieken en materialen- 45 doekaarten exploreren en experimenteren - 60 doekaarten procesgericht werken - 37 kopieerkaarten - blauw schortje voor klaspop Jules - blauw doe-schortje voor de kleuters
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002159512