Groei- en leerlijnen in de kleuterschool : een praktijkboek voor variatie en gradatie. Conform de nieuwe ontwikkelingsdoelen en leerplannen

Type:
boek
Titel:
Groei- en leerlijnen in de kleuterschool : een praktijkboek voor variatie en gradatie. Conform de nieuwe ontwikkelingsdoelen en leerplannen
Auteur:
Boone, Marc
Jaar:
2015
URL:
http://www.plantyn.com/shop/pt-nl/groei--en-leerlijnen-in-de-kleuterschool-p-is-9789030108764-2--32 (Howest) Download hier de bijlagen
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Mechelen : Plantyn, 2015
Paginering:
425 p. : ill.
Nota:
Conform de nieuwe ontwikkelingsdoelen en leerplannen
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.471.4 BOON 17 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789030108764
Onderwerp:
Kleuteronderwijs Didactiek
Samenvatting:
Kleuterleid(st)ers zijn vragende partij voor een gevarieerd en gegradeerd, hiërarchisch opgebouwd aanbod van opvoedings-en leerinhouden voor hun kleuters. Rekening houdend met de ontwikkelingsdoelen en de leerplannen van alle onderwijsnetten geeft dit boek per leeftijdscategorie voor elk ontwikkelingsaspect de geëigende leerlijnen. Zo weet de kleuterleid(st)er precies wat voor haar/ zijn kleutergroep minimaal dient nagestreefd. Minimaal... want dit bronnenboek wil geen keurslijf zijn van te volgen ontwikkelingslijnen. Creativiteit en inventiviteit van de kleuterleid(st)er én de inbreng van de kleuter zelf krijgen een volwaardige plaats. Ze staan borg voor een zorgbrede en zorgverbredende aanpak in het kader van de gelijke onderwijskansen (GOK). Daarbij zijn het bevattings- en het voorstellingsvermogen van de kleuters het uitgangspunt en de richtsnoer. De groei- en leerlijnen in dit boek bieden houvast en zekerheid, zowel voor leerkrachten die hun eerste passen in het (kleuter)onderwijs zetten, als voor de meer ervaren leerkracht, ongeacht de toegewezen leeftijdsgroep(en). De concrete leerlijnen zijn bovendien voorzien van talloze direct bruikbare praktijktips. Het boek is ook perfect bruikbaar in het buitengewoon basisonderwijs.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002182059