Goniometrie en vectoren

Type:
boek
Titel:
Goniometrie en vectoren
Auteur:
Pfaltzgraff, Henk
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Utrecht : Epsilon, 2009
Paginering:
62 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.514.2 PFAL 09 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789050411172
Onderwerp:
Goniometrie
Vectorrekening
Samenvatting:
Wie wiskunde gebruikt, maar de basistechnieken niet goed beheerst, loopt vroeg of laat vast. De Spijkerboekjes geven de mogelijkheid om die technieken in zo kort mogelijke tijd aan te leren. Wiskunde leer je in de eerste plaats door te doen. Daarom volgt na elke stukje uitleg een groot aantal oefeningen. De zeven Spijkers behandelen de onderwerpen van de basiswiskunde gestapeld, in een doorlopende leerlijn, maar de delen zijn ook prima afzonderlijk te gebruiken. Spijker 7 is de laatste in de reeks en is vooral voor de bèta's, bijvoorbeeld als voorbereiding op een technische of natuurwetenschappelijke studie. Dit boekje legt eerst de basis van de goniometrie. Daarna volgt analytische verdieping. Het laatste hoofdstuk behandelt de vectorrekening., De overgang van het vwo naar universiteit of hbo levert bij het vak wiskunde steeds vaker problemen op. Daar zijn twee oorzaken voor aan te wijzen. Ten eerste is de wiskunde-didactiek in de afgelopen decennia in toenemende mate gericht op inzicht, ten koste van het inslijpen van routines, en dat begint zich te wreken. En ten tweede is een aantal onderwerpen overgeheveld van verplichte stof naar keuzestof, en bij de vernieuwing van de tweede fase gebeurt dat momenteel opnieuw. Niet elke aankomende student heeft die stof dus gehad: bijspijkeren is in veel gevallen geboden. Gelukkig zijn daar uitstekende boekjes voor. Dit boekje, het zevende uit een reeks van zeven in de serie Spijker, behandelt de goniometrie en de vectorrekening, twee vrijwel geheel uit de stof van de middelbare school verdwenen onderwerpen die echter bij bèta-studies onmisbaar zijn. Het bevat een helder overzicht van de theorie en een groot aantal opgaven met uitwerkingen. Kennis van de delen 1 tot en met 6 wordt voorondersteld. Bruikbaar voor zelfstudie, al is een beetje uitleg hier en daar misschien wel prettig. (Dr. D.G. van der Steen) © NBD Biblion, 1. Definities en stellingen 2. Goniometrische functies 4. Somformules 5. Bewegingsvergelijkingen 3. Differentiëren 6. Vectorrekening
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002186654