De leraar als klasmanager : naar een goede omgang met de klasgroep

Type:
boek
Titel:
De leraar als klasmanager : naar een goede omgang met de klasgroep
Auteur:
Dekeyser, Luc
Jaar:
2015
URL:
https://www.acco.be (Howest) Inhoudsopgave en downloads
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2015
Paginering:
248 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.454.22 DEKE 15 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789462921719
Onderwerp:
Klassenmanagement
Samenvatting:
De leraar als klasmanager wil (toekomstige) leerkrachten uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs uit Vlaanderen en Nederland een antwoord bieden op de vraag hoe je van een klasgroep een krachtige leeromgeving maakt. Het antwoord op deze vraag is cruciaal omdat uit onderzoek naar effectiviteit van leraren blijkt dat zowel didactische als organisatorische factoren de kwaliteit van leren en onderwijzen bepalen. Didactische factoren betreffen de doelen die men met het onderwijs nastreeft, de gekozen leerstof, de didactische werkvormen, de gebruikte leermiddelen en de wijze van evalueren. De organisatorische factoren verwijzen naar het klasmanagement, m.a.w. het creëren van de noodzakelijke voorwaarden voor individuen en groepen om de beoogde leeruitkomsten mogelijk te maken. De wijze waarop een klas of leergroep wordt georganiseerd, bepaalt immers onrechtstreeks de leereffecten. Klasmanagement heeft dus een groot effect op de prestaties van leerlingen. De complexiteit van een klasorganisatie is groot. Er zijn veel aspecten die een rol spelen en er is geen enkelvoudig antwoord te geven op de vraag hoe men op een juiste manier met de klas moet omgaan. Daarom dient elke leraar grondig inzicht te verwerven in de klas als omgeving, met daaraan gekoppeld de vaardigheid om deze omgeving te beïnvloeden in de richting van de gestelde doelen. We behandelen in dit boek volgende vijf grote onderdelen om leraren voor zichzelf een antwoord te laten geven op de vraag hoe je een krachtige leeromgeving creëert: 1. Klasmanagement: beter voorkomen dan genezen 2. Communicatie: get the basics right 3. Groepsdynamica: gras groeit ook niet door er aan te trekken 4. Leerkrachtenteams: je kan het niet alleen 5. Een krachtige leeromgeving: investeren in de klasgroep
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002192079