Basisgrammatica Duits

Type:
boek
Titel:
Basisgrammatica Duits
Auteur:
Lodder, Hans G.
Jaar:
2012
Taal:
Meerdere talen
Uitgever:
Bussum : Coutinho, 2012
Paginering:
263 p.
Plaatsnummer:
SQR.DUIT 837.1 LODD 12 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9789062833061
Onderwerp:
Duits Leermiddelen
Duits Spraakkunst
Samenvatting:
Nederlands en Duits zijn nauw met elkaar verwant en veel Nederlandstaligen kunnen het Duits wel globaal begrijpen. Maar om zich correct in het Duits uit te drukken is meer nodig. In deze 'Basisgrammatica Duits' is gestreefd naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk publiek. Daarom is het boek in het Nederlands geschreven. De vakterminologie is eveneens zoveel mogelijk in het Nederlands en bovendien tot een minimum beperkt. De indeling is eenvoudig gehouden. In combinatie met de uitvoerige inhoudsopgave en de registers vergemakkelijkt dat een vlot gebruik.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002194038