De biologie van seks

Type:
boek
Titel:
De biologie van seks
Auteur:
De Groef, Bert
Jaar:
2015
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven ; Den Haag : Acco, 2015
Paginering:
181 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.573.6 GROE 15 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789462922099
Onderwerp:
Voortplanting Dieren
Samenvatting:
Zoals de titel al weggeeft, handelt dit boek niet vanuit de typische psychologische invalshoek van de seksuologie. Bert De Groef vertrekt namelijk vanuit zijn achtergronden in de biologie en stelt dat 'seks in de eerste plaats geen cultureel, maar een biologisch verschijnsel is. [...] De voortplanting is in essentie het proces waarbij een individu zijn erfelijk materiaal doorgeeft aan de volgende generatie'. En dat komt duidelijk niet enkel voor bij de mens. Hoewel het boek toegespitst wordt op de voortplanting bij zoogdieren, wordt de vergelijking naar andere diergroepen vaak gemaakt en vergeet de auteur ook de evolutionaire achtergronden niet. De Groef is als onderzoeker verbonden aan het Departement Biologie van de K.U.Leuven, waar hij [verberg tekst] ook het vak 'Biologische aspecten van de voortplanting' doceerde binnen de opleiding seksuologie. In dit boek verwerkte hij zijn visie, wetenschappelijke kennis én aanstekelijk enthousiasme rond dit thema. Daarmee bezorgt hij ons na zijn uitmuntende Wetenschap van het leven opnieuw een aanrader., In het eerste deel worden de algemene processen van de voortplanting in detail bekeken. Ook de 'paradox van seks' ? het voordeel van de erg kostelijke seksuele voortplanting ten opzichte van de ongeslachtelijke voortplanting ? wordt hier onder de loep genomen. Dat mannen verschillen van vrouwen hoeft geen betoog, maar De Groef weet ook hier heel wat verrassende wetenschappelijke bevindingen over te maken. Dit omvangrijke deel is onderverdeeld in twee grote stukken. Ten eerste gaat de auteur in op 'proximale redenen' waarom mannen geen vrouwen zijn. Deze zijn gestoeld op de 'onderliggende moleculaire, cellulaire en ontwikkelingsprocessen'. In dit deel worden de systemen voorafgaand aan het genetische en het fenotypische geslacht besproken en leren we meer over de functies van hormonen en de effecten van feromonen, die, ook bij de mens, verregaand kunnen zijn. De 'ultieme redenen' waarom mannen en vrouwen verschillen hebben te maken met antwoorden vanuit evolutionair oogpunt. Darwin wordt hierbij niet vergeten, aangezien hij in 1859 de fundamenten van de moderne evolutietheorie legde. Met de beschrijving van onder andere de seksuele competitie, de 'survival of the fittest' en de 'battle of the sexes' wordt een zeer rijk gedocumenteerd onderwerp aangehaald. Maar ook hier haalt De Groef het beste naar boven. Oude theorieën worden opgekuist, helder uitgelegd en geactualiseerd. Het niveau van dit boek is hoog zonder dat de tekst hoogdravend wordt. Het boek kan een breed publiek aanspreken. Studenten en scholieren van de laatste graad zullen het met open armen ontvangen, al zullen zij misschien het beperkte aantal figuren en het ontbreken van kleur betreuren. Ook lezers die gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp hebben met deze uitgave een mooi, volledig en duidelijk werk. [Tine Van Landegem] Copyright (c) Vlabin-VBC2011Bron: http://www.deleeswolf.be
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002233856