Agressieve patiënten en de veiligheid van de MMA : kunnen meer preventieve maatregelen de veiligheid van de MMA tegenover agressieve patiënten optimaliseren?

Type:
eindwerk
Titel:
Agressieve patiënten en de veiligheid van de MMA : kunnen meer preventieve maatregelen de veiligheid van de MMA tegenover agressieve patiënten optimaliseren?
Auteur:
Vandersteen, Sarah; Hogeschool West-Vlaanderen. Departement Professionele Bachelors Brugge (Rijselstraat)
Jaar:
2015
Taal:
Onbepaald
Uitgever:
Brugge : Howest, Departement Professionele Bachelors, 2015
Paginering:
66 p.
Plaatsnummer:
SJS.EW.OM.MA.2015/10 (Sint-Jorisstraat Brugge)
Samenvatting:
Eindwerk office management: afstudeerrichting management assistent, In het kader van mijn professionele bacheloropleiding in het Office management met als afstudeerrichting medical management assistant (MMA) schrijf ik mijn bachelorproef over de veiligheid van de MMA ten opzichte van agressieve patiënten, meer bepaald de onderzoeksvraag: ‘Kunnen meer preventieve maatregelen de veiligheid van de MMA tegenover agressieve patiënten optimaliseren?’. Hierbij wordt rekening gehouden met enkele belangrijke begrenzingen van het onderwerp. Ik doe mijn onderzoek in West-Vlaanderen en op het moment dat de agressie nog voorkomen kan worden. Tijdens mijn inloopstage haalde een patiënt fysiek agressief uit naar één van mijn collega’s. Deze gebeurtenis wekte mijn interesse voor het onderwerp. Bovendien kiezen we als MMA voor een beroep waarin we constant met patiënten bezig zullen zijn. Daarom vond ik het interessant om een onderzoek te voeren naar de mogelijke oorzaken van agressie bij de patiënt en de veiligheids-maatregelen die worden getroffen om de MMA hiertegen te beschermen. Mijn bachelorproef bestaat uit een literatuurstudie van twee theoretische hoofdstukken en een praktijkonderzoek. Hierbij richt ik mij vooreerst op de agressie bij de patiënt. Wat zeggen de cijfers over het aantal agressieve patiënten? Wat is agressie? Welke soorten agressie bestaan er? Wat zijn de factoren die meespelen in het gedrag van een patiënt op zo’n moment? Kan een patiënt hier iets aan veranderen? Het is dus cruciaal om het gedrag van de patiënt eerst beter te begrijpen en dit inzicht te verwerven vooraleer de rest van mijn onderzoeksvraag aangepakt kan worden. Daarna verdiep ik mij in de theorie van de veiligheidsmaatregelen. Zijn er bepaalde wetten qua veiligheid waarmee men rekening moet houden? Welke maatregelen bestaan er om de werkomgeving van een werknemer veiliger te maken? Ik lijst alle mogelijke preventie- maatregelen die ik terug vind op in dit hoofdstuk., Of ze al dan niet effectief zijn, wordt hier nog achterwege gelaten. In mijn derde en laatste hoofdstuk komen de antwoorden op de vragen van mijn interviews vooral van MMA’s en preventieadviseurs. Ik bespreek met hen de maatregelen die ik in de theorie vond en de aanvang van het probleem. Op deze manier krijg ik een beter inzicht in de relevantie van het probleem en de haalbare preventiemaatregelen voor een MMA. Door dit onderzoek te voeren, wordt de veiligheid van de MMA niet in een negatief daglicht gesteld, maar wel benadrukt. Het is geen levensbedreigende job, maar dit sluit niet uit dat een MMA nooit te maken krijgt met ‘gevaarlijk’ gedrag bij patiënten. Daarom vind ik dat hier ook meer aandacht aan moet worden besteed. Zo’n gebeurtenis hoeft niet vaak voor te komen om negatieve gevolgen aan over te houden. De impact hiervan op iedere persoon is immers anders en iedere situatie is dat ook. Omgekeerd, door maatregelen te treffen sluiten we niet iedere gewelddadige situatie uit. Toch zijn er bepaalde handelingen die we kunnen treffen om de veiligheid van de MMA beter te maken. Ik hoop hiermee mijn doel te realiseren en dus een oproep te doen om de werkomgeving van de MMA veiliger te maken.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002238456