Gedrag in organisaties : de basis

Type:
boek
Titel:
Gedrag in organisaties : de basis
Auteur:
Valkeneers, Guido; Mestdagh, Steven; Benijts, Tim
Jaar:
2016
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2016
Paginering:
366 p. : ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.367.1 VALK 16 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789462925571
Samenvatting:
Een belangrijk deel van ons leven, zeker van ons professionele leven, speelt zich af in organisaties, zowel profit als non-profit. Een goed inzicht in het reilen en zeilen van organisaties is een basisvereiste om efficiënt te kunnen functioneren. Om daaraan tegemoet te komen hebben Guido Valkeneers, Steven Mestdagh en Tim Benijts Gedrag in organisaties geschreven. Ze hebben ervoor gekozen om de organisaties vooral vanuit een psychologische invalshoek te benaderen. Het eerste inleidende deel bakent kort het onderwerp af. De auteurs verduidelijken wat de organisatiewetenschap inhoudt, schetsen de economische omgeving van organisaties, en bespreken na een korte historische terugblik de kenmerken van de hedendaagse organisatie. Het tweede deel focust op de individuele processen in een organisatie. Thema’s zijn de perceptie, attributie en besluitvorming, de motivatie zowel in theorie als in de praktijk, diversiteit in organisaties en het leren in organisaties. In het derde deel bespreken de auteurs de sociale processen, meer in het bijzonder de groepsprocessen. Ze verduidelijken daartoe eerst de fundamenten van groepsgedrag. Vervolgens belichten ze de betekenis, het ontstaan en de soorten teams. Ook leiderschap krijgt aandacht: vormen van leiderschap en de vraag welke de optimale leiderschapsstijl is. Dit deel eindigt met een bespreking van conflicten en onderhandelingen: een definitie van het conflict, de verschillende conflictsoorten en conflictbronnen, de conflictescalatie en het conflictmanagement. De organisatie als systeem is het onderwerp van het vierde deel. Hierin komen zowel de organisatiestructuren als het fenomeen organisatiecultuur aan bod. Het laatste deel is ten slotte een toepassing van de inzichten op de human resources management. Om haar doelstellingen te bereiken dient een organisatie immers te beschikken over competente medewerkers., Zowel werving als uitstroom van personeel krijgen aandacht, evenals instrumenten voor selectie en ook de ontwikkeling van de competenties van medewerkers. Een bibliografie en een index ronden dit boek af. De studeerbaarheid van dit handboek wordt ondersteund door de duidelijke structuur, de vermelding van de doelstellingen aan het begin van elk hoofdstuk, de cases en de lay-out. Omwille van het inleidende karakter richt dit boek zich vooral tot bachelors in gedragswetenschappelijke en economisch georiënteerde opleidingen. [Guido Cuyvers] Copyright (c) Vlabin-VBC2012Bron: http://www.deleeswolf.be
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002243851