Talentgericht werken met kwetsbare jongeren : ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk

Type:
boek
Titel:
Talentgericht werken met kwetsbare jongeren : ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk
Auteur:
Abdallah, Sebastian; Kooijmans, Maike; Sonneveld, Jolanda
Jaar:
2016
URL:
http://www.coutinho.nl/talentgerichtwerken (Howest) Extra lesmateriaal
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Bussum : Coutinho, 2016
Paginering:
252 p. ; ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.494 ABDA 16 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046904916
Samenvatting:
Als jongeren werkelijk hun talenten willen inzetten, is het noodzakelijk dat ze leren wat hun krachten en kansen zijn en hoe ze deze kunnen ontwikkelen. Talentgericht werken met kwetsbare jongeren biedt inzicht in de wijze waarop sociale professionals samen met jongeren aan persoonlijke groei en maatschappelijke participatie kunnen werken. Talentprogramma’s zijn van grote betekenis om kwetsbare jongeren te inspireren, te motiveren en samen met hen nieuwe of andere mogelijkheden te creëren. Talentgericht werken met kwetsbare jongeren bestaat uit drie delen. Deel 1 biedt, na een verkenning van meerdere perspectieven op talent en talentontwikkeling, inzicht in de pedagogische betekenis en de waarde van talentgericht werken. De auteurs beschrijven dit als ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk. Deel 2 biedt vijf handelingsvormen die richting gevend zijn voor het praktisch handelen: Aansluiten, Aanwakkeren, Aanmoedigen & Temperen, Bijzonder maken en Verbinden. De auteurs gaan in deel 3 aan de hand van bestaande kennis en eigen empirisch onderzoek in op drie thema’s die gerelateerd zijn aan de talentgerichte benadering: succeservaringen, rolmodellen en de werking van talentprojecten als preventiestrategie. Het boek is verrijkt met levendige casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Bij het boek hoort een website met opdrachten en oefeningen, beeldmateriaal, links naar artikelen, methodiekbeschrijvingen en webcolleges.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002247441