De kracht van oplossingen : handboek oplossingsgericht werken

Type:
boek
Titel:
De kracht van oplossingen : handboek oplossingsgericht werken
Auteur:
De Jong, Peter; Berg, Insoo Kim
Jaar:
2015
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : Pearson Assessment and Information, 2015
Paginering:
452 p.
Nota:
Studieboek op hbo/wo-niveau voor hulpverlenende en dienstverlenende beroepen.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.607.3.JONG.15 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789026522697
Onderwerp:
Gesprekstherapie
Samenvatting:
Een herziene en sterk uitgebreide uitgave, verbeterd en aangepast aan recente, veranderde inzichten. Oplossingsgericht werken is onderdeel en doel van ieder hulpverlenend en dienstverlenend beroep. Het benadert een breed veld van therapie, dienstverlening, advies, onderwijs, gezondheidszorg, zelfs zielzorg enzovoort. Maar zo nieuw is het ook weer niet; in vele methodieken kom je dezelfde uitgangspunten tegen. Een duidelijk en overzichtelijk handboek. Problemen oplossen is problemen construeren, anders duiden. De onderwerpen zijn onder meer communicatieve vaardigheden, de positie van de cliënt, doelen formuleren, de kracht van de cliënt, feedback formuleren, effect meten, de onwillige cliënt, crisissituaties, beroepsethiek, groepen en organisaties, dat alles met veel casuïstiek. Dit oorspronkelijk Amerikaanse boek is aangepast aan de Nederlandse situatie. Kloeke, mooie uitgave. © NBD Biblion - Frans Peterse
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002247499