Competenties en leerresultaten van de professionele bachelor in de ergotherapie

Type:
boek
Titel:
Competenties en leerresultaten van de professionele bachelor in de ergotherapie
Auteur:
Van de Velde, Dominique
Jaar:
2015
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Berchem : De Boeck, 2015
Paginering:
192 p. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.RM735.42 VAND 2015 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9789034194879
Onderwerp:
Competenties ergotherapie
Hoger onderwijs Ergotherapie
Samenvatting:
Competenties en leerresultaten van de professionele bachelor in de ergotherapie onderzoekt en bespreekt de nieuwe kennis- en vaardigheidsdomeinen voor de bacheloropleidingen in de ergotherapie. Het boek is bedoeld als handleiding voor studenten, lesgevers, curriculumvoorzitters, praktiserende ergotherapeuten en stagebegeleiders. De verschuiving van een medisch denkkader naar een biopsychosociaal en ecologisch denkkader heeft de kijk op gezondheid en welzijn enorm gewijzigd. Binnen de ergotherapie gaat het nu minder om het aanleren van kennis over een bepaald ziektebeeld, maar eerder om het aanleren van vaardigheden om vanuit een handelingsperspectief evidentie te vinden voor een bepaalde interventietechniek, die toe te passen en het geleerde te generaliseren naar onbekende doelgroepen of domeinen. Het is belangrijk om ergotherapeuten op te leiden die klaar zijn om de toekomstige uitdagingen binnen de gezondheids- en welzijnszorg op een professionele manier aan te pakken. Accurate diagnosestelling, coaching, adviesverlening, behandeling, management en onderzoek behoren tot de competenties van de hedendaagse ergotherapeut in een snel wijzigende multiculturele maatschappij. Rekening houdend met de Europese afspraken uit het Bolognaproces, de (inter)nationale referentiekaders, occupational science en ergotherapieliteratuur wordt in dit boek een overzicht gegeven van de competenties en de bijbehorende leerresultaten van de professionele bachelor in de ergotherapie.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002250116