Anders kijken : theorie en praktijk van de systeembenadering

Type:
boek
Titel:
Anders kijken : theorie en praktijk van de systeembenadering
Auteur:
Willemse, Joop
Jaar:
2015
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2015
Paginering:
IX, 343 p. : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789036808439
Onderwerp:
Systeembenadering
Samenvatting:
De systeembenadering is een bepaalde manier van kijken naar sociale eenheden als gezinnen, leefgroepen, vriendengroepen, organisaties en andere groeperingen. Hoewel zulke sociale systemen verschillend van karakter zijn, hebben ze gemeenschappelijke kenmerken en wetmatigheden. Om die gemeenschappelijke kenmerken en wetmatigheden gaat het. Dit boek legt verbindingen tussen de theorie en de praktijk van de systeembenadering. In het theoretische deel wordt de lezer geïnformeerd over het begrip systeem, over de kenmerken van systemen en over de communicatie binnen systemen. Het praktijkdeel is gewijd aan de verschillende terreinen, waarbinnen de theorie wordt toegepast: gezinnen, leefgroepen, organisaties en wijken. Hier staat het praktisch handelen, de methodiek, centraal. Waar de toepassing van de systeembenadering doorgaans beperkt blijft tot gezinnen, is de auteur erin geslaagd de toepassing tot andere terreinen te verbreden. Dat ook het systeemtheoretisch kijken naar organisaties is meegenomen, is een belangrijk winstpunt. Op de bijbehorende website is aanvullend materiaal beschikbaar in de vorm van videofragmenten en toetsvragen. Daarnaast is de integrale inhoud van Anders kijken online beschikbaar.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002280565