Adviseren door ergotherapeuten : ergotherapeutische adviesmethodiek

Type:
boek
Titel:
Adviseren door ergotherapeuten : ergotherapeutische adviesmethodiek
Auteur:
De Veld, Alex; Lemette, Minjou; Heijsman, Anke
Jaar:
2016
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : Boom, 2016
Paginering:
154 p. : ill.
Plaatsnummer:
GKG.RM735.4 DEVE 2016 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9789462364547
Samenvatting:
Een ergotherapeutisch advies heeft altijd te maken met wat mensen (willen) doen, of waaraan ze mee (willen) doen. Hiermee ondersteunt een ergotherapeut mensen met een vraag op het gebied van handelen, participatie of sociale inclusie. Deze derde druk, met de herziene titel Adviseren door ergotherapeuten biedt een verdieping van de eerder beschreven methodiek van adviseren door ergotherapeuten en het ergotherapeutisch adviesmodel. In deze herziene uitgave vormen de adviesrelaties met de adviesvrager en betrokkenen het uitgangspunt voor het methodisch vormgegeven van het adviesproces. Reflectie op de adviesvraag en het adviesproces vanuit het perspectief van de verschillende betrokkenen staat hierbij centraal. De toepassing van het ergotherapeutisch adviesmodel is gericht op de nieuwe contexten, adviesvragen en adviesvragers waar ergotherapeuten in hun beroepsuitoefening mee te maken hebben. Hierbij is aangesloten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en binnen zorg en welzijn, die vragen om een ondersteunende en dienstverlenende attitude van professionals. Om die reden wordt in deze herziene uitgave, nog meer dan voorheen, het belang van communiceren, samenwerken, dialoog en gemeenschappelijke besluitvorming in het proces van adviseren benadrukt.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002299016