Basisboek huiselijk geweld : signaleren, melden, aanpakken

Type:
boek
Titel:
Basisboek huiselijk geweld : signaleren, melden, aanpakken
Auteur:
Janssen, Hans; Vissers, Bert; Wentzel, Wendela
Jaar:
2015
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Bussum : Coutinho, 2015
Paginering:
300 p.: ill.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.308.19 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046904770
Onderwerp:
Huiselijk geweld
Samenvatting:
Huiselijk geweld en kindermishandeling staan volop in de belangstelling van de media en de politiek. Gemeenten voeren de regie in de aanpak ervan. Het Basisboek huiselijk geweld is een standaardwerk dat een toegankelijk overzicht geeft van de stand van zaken rond en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt handvatten voor het signaleren en bespreekbaar maken van geweld binnen gezinnen en voor het kiezen van een aanpak die aansluit bij wat de context vereist. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel leert de lezer de feiten kennen: de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deel twee beschrijven de auteurs de instrumenten die professionals in de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen inzetten, zoals (keten)aanpak en regie op verschillende niveaus. Ook wordt relevante wetgeving behandeld. In deel drie komen vaardigheden en houdingsaspecten aan bod waarover professionals moeten beschikken. Deze worden besproken aan de hand van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In dit deel is ook een overzicht van methodieken opgenomen, met bijzondere aandacht voor de systeemgerichte benadering.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002306292