Ergotherapie in de psychiatrie

Type:
boek
Titel:
Ergotherapie in de psychiatrie
Auteur:
Finlay, Linda; Zinkstok, Ruth
Jaar:
2016
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2016
Paginering:
XV, 203 p.
Plaatsnummer:
GKG.RC487 FINL 2016 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
ISBN:
9789036812993
Onderwerp:
Ergotherapie ; psychiatrie
Samenvatting:
In Ergotherapie in de psychiatrie beschrijft de auteur op welke wijze een ergotherapeut die met psychiatrische patiënten werkt, vorm kan geven aan het eigen therapeutisch handelen. Stapsgewijs wordt het denkkader beschreven aan de hand waarvan de ergotherapeut komt tot de keuze van zijn therapeutische middelen (de therapeutische activiteit en de wijze van begeleiden van de patiënt die de activiteit uitvoert). Daarbij wordt op heldere wijze aangegeven vanuit welke theorieën de ergotherapeut te werk gaat. In deze druk heeft de bewerker, Ruth Zinkstok, het boek meer toegesneden op de plaats en taak van ergotherapie in de Nederlandse gezondheidszorg. Zo besteedt ze extra aandacht aan de theoretische kaders waarop de ergotherapie in Nederland zich baseert, bespreekt ze meer theorieën en behandelmethoden en gaat ze uitvoeriger in op de vraag hoe deze door de ergotherapeut in de psychiatrie toegepast kunnen worden. Het boek is zeer geschikt voor onderwijsdoeleinden. Daarnaast kan het als naslagwerk goede diensten bewijzen aan reeds in de praktijk werkzame ergotherapeuten. Als inleiding is Ergotherapie in de psychiatrie een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur op dit gebied
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002307129