Een atlas voor het stiefgezin

Type:
boek
Titel:
Een atlas voor het stiefgezin
Auteur:
Groenhuijsen, Liesbeth
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Amsterdam : SWP, 2009
Paginering:
127 p.
Nota:
Overzicht van problemen die zich voordoen in samengestelde gezinnen, verhelderd met praktijkvoorbeelden.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789088500053
Onderwerp:
Nieuw samengesteld gezin
Samenvatting:
De auteur is deskundig op het terrein van begeleiding en behandeling van ouders en kinderen die in een stief-situatie komen of zitten. Het boek volgt het proces van de vorming van het stiefgezin, beginnend met de weg erheen, goede voorbereiding, bergen en dalen, en de rolverdeling van de betrokkenen, tot het bereikte doel, de feitelijke vorming van het nieuwe gezin. Dit in zes hoofdstukken. Eerst geeft het boek een beschrijving van de fasen, gevolgd door de theorie en gesteund door de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. Het boek eindigt met praktijkvoorbeelden met adviezen. Het besluit met een bijlage over stiefouderadoptie en gezamenlijk gezag, een overzicht van geraadpleegde literatuur, adressen en websites en gegevens over de auteur. Handzaam uitgevoerd, met grijze tekstkaders voor de praktijkvoorbeelden, kaders met adviezen en tussendoor korte citaten uit bekende werken. Bestemd voor mensen die in een stief-situatie belanden of verkeren en voor diegenen die beroepsmatig hiermee te maken hebben. © NBD Biblion
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002325715