Communicatie op eigen wijze : theorie en praktijk in de zorg, het onderwijs en de ondersteuning voor mensen met een auditief-communicatieve en verstandelijke beperking

Type:
boek
Titel:
Communicatie op eigen wijze : theorie en praktijk in de zorg, het onderwijs en de ondersteuning voor mensen met een auditief-communicatieve en verstandelijke beperking
Auteur:
Van Balkom, Hans
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2009
Paginering:
351 p. : ill.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789033471384
Onderwerp:
Leerlingbegeleiding Buitengewoon onderwijs
Samenvatting:
Jezelf kunnen zijn en uitdrukken. Streven naar geluk en welzijn. Kennis vergaren en delen. Je begrepen voelen door anderen en erbij horen. Stuk voor stuk zijn dit aspecten die de kwaliteit van ons ‘menszijn’ bepalen. Wij mensen zijn relationele wezens. Het kunnen communiceren is daarbij van wezenlijk belang. Taal helpt bij de verbeelding en verklanking van die werkelijkheid en maakt die communiceerbaar. In de mens- en handelingsvisie van de KEG- Viataal Groep draait alles om het recht op toegankelijke communicatie. Het toegankelijk maken van taal en communicatie leidt tot een verbeterd perspectief op zelfontplooiing, zelfredzaamheid, inclusie en kwaliteit van leven voor mensen die hierin dagelijks belemmeringen ervaren. De KEG-Viataal Groep richt zich daarbij vooral op mensen met (zeer) ernstige spraak-/taalmoeilijkheden en gehoorsproblemen. Deze problemen komen voor op alle leeftijden en kunnen samengaan met blindheid (doofblinden), verstandelijke beperkingen en autisme. In dit boek worden tal van goede praktijkvoorbeelden besproken. Ze zijn interessant voor groepsleiders, diagnostici, behandelaars en leerkrachten van mensen waarbij verstandelijke beperkingen samengaan met (zeer) ernstige spraak-/taalmoeilijkheden of gehoorsproblemen, al dan niet vergezeld van stoornissen in het autistische spectrum.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002327203