Agressie : ontstaan, ontwikkelingen en oplossingen

Type:
boek
Titel:
Agressie : ontstaan, ontwikkelingen en oplossingen
Auteur:
Van der Ploeg, J. D.
Jaar:
2009
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Rotterdam : Lemniscaat, 2009
Paginering:
177 p.
Nota:
Orthopedagogische studie over agressie bij kinderen en jongeren.
Plaatsnummer:
ISBN:
9789047701651
Samenvatting:
De auteur (emeritus hoogleraar orthopedagogiek in Leiden) behandelt in dit boek het maatschappelijk steeds problematischer voorkomende fenomeen 'agressie' bij kinderen en jeugdigen. Gebaseerd op een duidelijke definitie van agressie (gedrag dat al of niet opzettelijk bij de andere immateriële en/of materiële schade veroorzaakt, waarbij formele en/of informele regels worden geschonden) worden op heldere wijze vormen, ontwikkeling en oorzaken ervan beschreven. Agressie komt in alle levenssituaties voor (school, thuis, vrije tijd) en wordt bepaald door persoonlijkheid, biologische en controlefactoren. De auteur pleit in zijn visie op behandeling en preventie nadrukkelijk voor het betrekken van het sociale netwerk en tegen het harde straffen van agressieve kinderen en jeugdigen. Aan het eind van elk van de dertien hoofdstukken vindt de lezer een handige samenvatting. Helder taalgebruik, goed toegankelijke opbouw. Bevat bijlagen, een literatuurlijst en een trefwoordenregister. © NBD Biblion
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002333891