Zin in filosofie

Type:
boek
Titel:
Zin in filosofie
Auteur:
Abicht, Ludo; Opdebeeck, Hendrik
Jaar:
2014
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2014
Paginering:
152 p.
Nota:
Volledige herwerking en uitbreiding van : Zin en inzicht : een filosofisch uitzicht voor iedereen
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.110 ABIC 14 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789033498121
Onderwerp:
Filosofie
Samenvatting:
Inleidend overzicht van de geschiedenis van de westerse filosofie. Dit boek is eerder verschenen in 1992 onder de titel 'Filosofie is voor iedereen', destijds samengesteld door Ludo Abicht, docent filosofie in Antwerpen, op basis van colleges van zijn voorganger. Dat boek werd vervolgens bewerkt door zijn Antwerpse collega Hendrik Opdebeeck en in 2009 opnieuw uitgebracht onder de titel 'Zin en inzicht'*. Aan die versie is in 2014 opnieuw een hoofdstuk toegevoegd en het boek heet nu 'Zin in filosofie'. De opbouw is overzichtelijk: er worden zo'n vijftig filosofen behandeld, van Thales tot Žižek. De keuze is aanvechtbaar; zo zal niet iedereen begrijpen waarom bijvoorbeeld Spinoza ontbreekt, of waarom er niet meer aandacht is voor actuele thema's. De uitleg is doorgaans helder, zij het beknopt. Het boek bevat een index, maar jammer genoeg ontbreekt elke verwijzing naar relevante literatuur. © NBD Biblion, De kernvragen van de filosofie naar de oorsprong van wereld en mens, het onderscheid tussen goed en kwaad en de zin van het bestaan, blijven iedereen bezighouden. In deze inleiding tot de filosofie staan deze drie vragen dan ook op de voorgrond. Je wil inzicht hebben in de wereld en de mens. Vervolgens tracht je uitzicht te verwerven op een juiste manier van handelen. Misschien hoop je vooral zicht te krijgen op de zin van je leven. Ook onze samenleving botst steeds weer op vragen, onder meer gezien haar economische, sociale en ecologische grenzen. Filosofie is dan telkens opnieuw de noodzakelijke voorwaarde om op een rationele manier antwoord te krijgen op de vraag naar in-zicht, uit-zicht en zin-zicht hieromtrent. Een fascinerend verhaal van meer dan 2500 jaar denken, waarbij de lezer kan vaststellen dat hij of zij nu zelf een bijdrage kan leveren tot het beantwoorden van persoonlijke en maatschappelijke vragen. Maar ook tot het stellen van nieuwe vragen. Zin in filosofie?
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002344581