De kleine schrijfgids : adviezen voor een goede zinsbouw, woordkeuze en spelling

Type:
boek
Titel:
De kleine schrijfgids : adviezen voor een goede zinsbouw, woordkeuze en spelling
Auteur:
Hermans, Mariët
Jaar:
2016
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Bussum : Coutinho, 2016
Nota:
Aangepast aan de spelling die in 2006 van kracht werd.
Plaatsnummer:
GKG.NEDE 843 HERM 16 (Graaf Karel de Goedelaan Kortrijk)
SJS.BOEK.NEDERLANDS 843 HERM 16 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789046904862
Onderwerp:
Nederlandse taal ; taalgebruik
Samenvatting:
Het schrijven van zakelijke teksten en brieven levert doorgaans uiteenlopende vragen op inzake taalgebruik. Dit werkje gaat in vijf hoofdstukken hierop in. Na algemene adviezen over helder formuleren, komt de zinsbouw aan de orde. In hoofdstuk 3 gaat het over woordgebruik; de laatste twee hoofdstukken betreffen spellingregels en leestekens. Voorbeelden van wat goed en fout is maken de regels extra begrijpelijk. De overzichtelijke lay-out, een verklarende woordenlijst van grammaticale termen en een register van trefwoorden verhogen de bruikbaarheid van dit handige boekje voor alledaagse taalproblemen. Na tien jaar is er nu een nieuwe, zevende druk. Die volgt wat grammatica- en spellingadviezen betreft de officiële richtlijnen van de Nederlandse Taalunie en 'Het Groene Boekje'. Verder er is meer aandacht gekomen voor taalgebruik en taalvragen van studenten en starters op de arbeidsmarkt en is de schrijfstijl informeler geworden. © NBD Biblion
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002394965