Besluitvorming in de Europese Unie : een survival kit

Type:
boek
Titel:
Besluitvorming in de Europese Unie : een survival kit
Auteur:
Vos, Hendrik
Jaar:
2015
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Leuven : Acco, 2015
Paginering:
222 p. : ill.
Plaatsnummer:
SQR.339.5 VOS 15 (Luipaardstraat Kortrijk)
ISBN:
9789462922563
Onderwerp:
Europese Unice ; recht
Samenvatting:
‘Europa heeft beslist dat...’, zo beginnen vaak de berichten in de media over beslissingen van de Europese Unie. Het lijkt erop alsof de besluiten ergens boven de hoofden worden genomen en op een gegeven moment gewoon neerdalen. Dat beeld klopt niet. De Europese Unie is wel degelijk een politieke machine, met vergaderzalen en wandelgangen, lobbyisten en parlementsleden, adviesorganen en administraties. Er komt veel diplomatie aan te pas en er zijn permanent conflicten, links tegen rechts, klein tegen groot, hard tegen onzacht. Kortom, er wordt politiek bedreven. Besluitvorming in de EU legt de dynamiek bloot die speelt bij de Europese besluitvorming. Wie is erbij betrokken en hoe verhouden de spelers zich tegenover elkaar? Hoe worden conflicten beslecht? Er gaat uiteraard aandacht naar de formele procedures, maar de auteur kijkt vooral naar de manier waarop die in de praktijk worden toegepast. Op zoek naar trends en machtsverhoudingen in dit politieke proces maakt hij een onderscheid tussen verschillende soorten Europese beslissingen: de grote, historische afspraken komen immers op een andere manier tot stand dan ‘gewone’ wetgeving of uitvoeringsbesluiten. Deze herwerkte versie van het boek biedt een grondige actualisering van de spelregels, aangevuld met recente voorbeelden. Met deze survival kit is de lezer gewapend om zijn weg te vinden in de Europese doolhof.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002401114