Niet-confessionele zedenleer in de klas : fundamenten voor vakdidactiek moraalfilosofie

Type:
boek
Titel:
Niet-confessionele zedenleer in de klas : fundamenten voor vakdidactiek moraalfilosofie
Auteur:
Cornelis, Gustaaf
Jaar:
2018
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Brussel : ASP, 2018
Paginering:
217 p.
Nota:
Met bijdragen van Freddy Boeykens, Eddy Borms, Gustaaf Cornelis, Sofie de Laat, Heidi Depraetere, Jo Dirix, Martine Konings, Jimmy Koppen, Bart Libbrecht, Eva Van Moer, Christophe Van Waerebeke en met illustraties van Ness Brems.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.170 CORN 18 (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789057187735
Samenvatting:
Niet-confessionele zedenleer is een bijzonder vak in het basis- en secundair onderwijs. Het vormt jonge mensen tot actieve wereldburgers door hen in een krachtige leeromgeving te laten filosoferen over voor hen pertinente ethische vraagstukken. In tegenstelling tot de andere vakken gaat het huidige leerplan voor niet-confessionele zedenleer uit van procesdoelen. De leerkracht NCZ brengt een proces op gang waardoor de leerlingen zowel kennis verwerven als vaardigheden en attitudes ontwikkelen. Dit vakdidactisch handboek, samengesteld door experten, biedt houvast aan zowel de beginnende, als de ervaren leerkracht niet-confessionele zedenleer, als aan de student-leerkracht. Naast wenken voor de lespraktijk is dit boek een informatiebron voor alle geïnteresseerden en betrokkenen: ouders van schoolgaanden, collega’s levensbeschouwelijke vakken, schooldirecties, betrokkenen bij onderwijsbeleid, leden van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap of al wie daaromtrent vragen heeft. Het eerste deel behandelt de bijzondere totstandkoming van het vak binnen de ruimere context van het vrijzinnig-humanisme. Het tweede deel duidt de uniciteit van het vak in het onderwijslandschap. Het derde hoofdstuk focust op de bijzondere lespraktijk. Het vierde en laatste hoofdstuk betreft de vakdidactische studie.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002493461