De reizen van Alex : de gladiatoren

Type:
boek
Titel:
De reizen van Alex : de gladiatoren
Auteur:
Martin, Jacques; Denoel, Jacques
Jaar:
2018
Taal:
Nederlands
Uitgever:
Pantin : Casterman, 2018
Nota:
Met hulp van gekleurde tekeningen en begeleidende teksten wordt een beeld geschetst van de gladiatoren. Vanaf ca. 14 jaar.
Plaatsnummer:
SJS.BOEK.907.2.MART (Sint-Jorisstraat Brugge)
ISBN:
9789030372714
Onderwerp:
Gladiatoren ; Romeinse rijk
Samenvatting:
Naast de serie avonturen van Alex verschijnt al sinds jaren de begeleidende reeks 'De reizen van Alex’, waarin een kleurrijk beeld wordt gegeven van de oude wereld. Zoals de andere delen bestaat ook dit deel uit drie onderdelen: reconstructietekeningen, foto's en begeleidende, informatieve tekst. Onderwerp van dit deel zijn de gladiatorenspelen in het oude Rome. De auteur, verbonden aan de universiteit van Nîmes, geeft aan de ene kant een historisch overzicht van de gladiatorenspelen, beginnend bij de Ilias tot het einde in het christelijk geworden Rome; aan de andere kant behandelt hij de verschillende soorten gladiatoren en hun onderscheiden wapenrusting. Veel voorkomende misverstanden rondom de spelen worden door de auteur weerlegd, terwijl hij ingaat op de vraag waarom gladiatorenspelen zo belangrijk waren voor de Romeinen. De historisch verantwoorde reconstructietekeningen van Marco Venanzi zijn eveneens van hoge kwaliteit, aangevuld door foto's in kleur. Deze reeks is niet alleen interessant voor de fans van Alex, maar ook voor belangstellenden in de oudheid in het algemeen. Vanaf ca. 14 jaar.
Permalink:
http://bibtest.howest.be/catalog/hws01:002505372